Reed Barton Francis

Reed & Barton Francis I Crystal Lemon Dish with Sterling Rim 10508657

Reed & Barton Francis I Crystal Lemon Dish with Sterling Rim 10508657

Reed & Barton Francis I Crystal Lemon Dish with Sterling Rim 10508657
Reed & Barton Francis I (Sterling, Hollowware, No Dates) Crystal Lemon Dish with Sterling Rim Silver. Francis I (Sterling, Hollowware, No Dates). Crystal Lemon Dish with Sterling Rim.
Reed & Barton Francis I Crystal Lemon Dish with Sterling Rim 10508657